Chassisnummers

Alle Land rovers hebben een frame- of chassisnummer. Eind jaren ’70 is de opbouw voor dit nummer gestandaardiseerd. Hieronder volgt een uitleg en tevens een overzicht met de verschillende mogelijkheden voor een Land Rover.

Uitleg
Een frame- of chassisnummer of voertuigidentificatienummer (VIN) is een identificatienummer die alle toegelaten wegvoertuigen moeten hebben. Een nummer kan ingeslagen zijn of op een op het frame/chassis gemonteerd plaatje zitten.

Het Nederlands kenteken is gekoppeld aan het VIN; men mag dan ook niet zomaar een ander frame (of chassis) monteren zonder de RDW op de hoogte te stellen.

Het VIN is een wettelijk voorschrift en wordt wereldwijd door fabrikanten van voertuigen als identificatie aangebracht. Het VIN bestaat altijd uit 17 leestekens. De groep van 17 leestekens wordt voorafgegaan en gesloten door een sluitteken. Het sluitteken kan bijvoorbeeld een ster of het logo van de fabrikant zijn. De samenstelling van het VIN is internationaal vastgelegd in het normblad dat is aangeduid met Internationale Organisatie voor Standaardisatie (ISO) 3779. Volgens deze norm zou het VIN moeten worden opgebouwd uit drie groepen leestekens, zoals onderstaand weergegeven.

WMI – World Manufacturer Identification – 3 leestekens 
VDS – Vehicle Description Section – 6 leestekens 
VIS – Vehicle Indicator Section – 8 leestekens 
De WMI-code is gekoppeld aan de naam van de fabrikant van het voertuig en is internationaal opgelegd. Het nauwkeurig gebruik van de WMI-code wordt streng bewaakt.

Alle Latijnse hoofdletters mogen in het VIN worden gebruikt, met uitzondering van de letters I, O en Q, om verwarring te voorkomen met de cijfers 1 en 0. In het VIN kan door de fabrikant informatie opgeborgen zijn over de opbouw en de leeftijd van het voertuig. Zo geeft het cijfer 9 op de derde plaats (WMI)in het VIN aan, dat het een product van een fabrikant betreft die minder dan 500 voertuigen produceert. Het leesteken op de negende positie kan een controlecijfer of -letter zijn en de tiende positie kan het bouwjaar weergeven.

In de praktijk wordt voor de Europese automarkt soms van deze ISO-norm afgeweken. De in de VS en voor de VS-markt geproduceerde voertuigen volgen nauwkeurig de norm. De VS gebruiken het VIN sinds 1950 en Europa is in 1980 met het aanbrengen van het VIN begonnen.

VIN-nummers komen bijvoorbeeld voor in personenauto’s, vrachtwagens, trailers, opleggers, motorfietsen en motorscooters.

Het VIN wordt ter identificatie van het voertuig gebruikt door de diensten die belast zijn met het technisch keuren, het verzekeren en met het verstrekken van een ambtelijk kenteken voor het voertuig. De fabrikant gebruikt het VIN voor zijn productie, zijn garantieafwikkelingen en informatie over onderhoud.

Bij werktuigen, zoals graafmachines, dumpers en dozers wordt dit uit zeventien leestekens bestaande identificatienummer het PIN genoemd, wat staat voor Product Identification Number.

Overzicht van nummers gebruikt door Land rover

wordt later ingevoerd