(Borst-)tuig beter voor ogen en luchtpijp

Hetzelfde artikel is ook terug te vinden op de website www.nederlandselabradorvereniging.nl

door Roswitha Lubbers

Bron: ‘The Journal of the American Animal Hospital Association: Effects of the
Application of Neck Pressure by a Collar or Harness on Intraocular Pressure in Dogs’.

Het artikel gaat over het effect van het gebruik van halsbanden en (borst-)tuigjes op de
oogdruk. Als die is verhoogd, kan de bloedvoorziening van de oogzenuw afgekneld raken,
waardoor de vezels van de oogzenuw steeds meer beschadigd raken (hetgeen o.a. tot
glaucoom kan leiden). Het vocht in het oog voedt de cornea, de iris en de lens en zorgt ervoor
dat het oog zijn vorm behoudt.

De onderzoekers -waaronder een aantal ACVO-specialisten*-zijn verbonden aan de
Universiteit van Wisconsin-Madison. Zij onderzochten 51 ogen van 26 honden terwijl de
hond een halsband omhad –en trok- dan wel voorzien was van een (borst-) tuig (en trok).
Bij honden met een halsband, nam de oogdruk significant toe in vergelijking met honden die
een tuig aan hadden. Er werden verschillen gemeten tussen de deelnemende rassen. Vooral in
de groep oudere honden (vanaf 7 jaar) waren de verschillen tussen halsband en tuig het
grootst.
Op basis van dit onderzoek, adviseren de onderzoekers het gebruik van een tuig in plaats van
een halsband met name voor honden:
• met een zwakke/dunne cornea, glaucoom en andere afwijkingen die veroorzaakt worden
door verhoogde oogdruk
• tijdens training en inspannende activiteiten (fietsen, bijvoorbeeld)

Prins Claus had gelijk!
Overigens geldt hetzelfde advies voor mannen! In 2003 werd in een Amerikaans onderzoek
vastgesteld dat mannen die hun das strak knopen, ook een verhoogde oogdruk kunnen
hebben. Heren met stropdas wordt geadviseerd deze los te doen voorafgaande aan de
bepaling van hun oogdruk. De actie van Prins Claus indertijd -die zijn das afwierp als teken
van ‘bevrijding’- was dus niet alleen zeer ludiek maar ook nog eens gezond!

Luchtpijp
Dierenarts/keurmeester, mevrouw Annemieke van Luijk-Grevelink, is ook om andere
redenen voor het gebruik van een tuigje, zo liet ze ons weten . Honden die erg ‘in de lijn
hangen’ en trekken, lopen het risico op schade aan hun luchtpijp. Omdat deze o.a. bestaat uit
kwetsbaar kraakbeen, kan dit leiden tot letsel. Hiervan zijn meerdere gevallen bekend. Na het
wisselen van halsband of slipketting – die worden nog steeds gebruikt – nemen de klachten af.