Het dagelijks leven

De labrador kan op diverse gebieden worden ingezet, voor werk en plezier. De labrador wordt als volgt gebruikt.

Jachthond

De labrador is een jachthond die door veranderde omstandigheden zijn vroegere functie bijna kwijt is. De ‘will to please’ is er nog steeds. Door er mee te trainen voor de jacht krijgen eigenaars een hechtere band met hun labrador retriever.
De labrador is een helper om het aangeschoten wild binnen te halen. De hond zoekt en apporteert op commando het wild. Hij brengt het wild bij zijn baas zonder dat hij het stukbijt.

Gezinshond

Een Labrador heeft kwaliteiten waardoor hij zeer geliefd is als gezinshond. Een korte opsomming van een aantal kwaliteiten: zacht van aard, kindvriendelijk, verdraagzaam,… Labradors zijn grote speelkameraden voor zowel jong als oud. Zoals bij elke hond moeten kinderen ook met deze kindervriend leren om te gaan.

Hulphond

De veelzijdigheid van de Labrador maakt dat hij ook voor andere taken dan jacht kan ingezet worden. Een geleidehond die werkt, draagt een harnas met een beugel. Via deze beugel voelt de baas wat de hond doet. Een geleidehond vermijdt obstakels: vuilniszakken, fietsen, palen, verkeerd geparkeerde auto’s, onverwachte werken enz… Een geleidehond zoekt op commando: het zebrapad, een deur, een trap, een brievenbus, enz…
De hond is de navigator, zijn baas is de piloot. Dankzij de hulp van een geleidehond kunnen blinde mensen of rolstoelgebruikers zich zelfstandiger, sneller, meer ontspannen, maar vooral veiliger verplaatsen.

Autismegeleidehond

Helaas zijn niet alle getrainde blindegeleidehonden geschikt voor het werkenin de praktijk. Een deel van deze honden kan gebruikt worden bij de begeleiding van kinderen met autisme. Op de website van de KNGF is hier mee informatie over te vinden.

Speurhond

Overal ter wereld worden Labradors opgeleid om na aardbevingen, ontploffingen, branden of instortingen tussen het puin vermiste personen terug te vinden. Hierdoor worden vele mensenlevens gered.