Obedience

Obedience (gehoorzaamheid) training verwijst vaak naar de opleiding van een hond en de term wordt meestal in die context gebruikt. Obedience opleiding varieert van een elementaire opleiding, zoals het aanleren van de hond om te reageren op basis commando’s zoals “zit”, “af”, “hier” en “verblijf”, tot op hoog niveau wedstrijden, waar extra commando’s, nauwkeurigheid en prestaties worden gescoord en beoordeeld.
Obedience betekend het opvolgen van een opdracht gegeven door de handler. Een hond moet getraind worden in Obedience, alleen op deze manier leert hij reageren op de gegeven opdracht. Een hond die goed luistert heeft vaak een goede Obediencestraining achter de rug, en de handler is buiten de trainingsdag ook aan het trainingen.

Hoe snel een hond gehoorzaam is, is onder andere afhankelijk van de hond, de gebruikte methoden, en de vaardigheid en inzicht van zowel de trainer en de handler. Het niveau van Obedience die de handler wenst te bereiken met de hond is ook een belangrijke factor in de tijd, zoals de inzet voor de opleiding door de handler.
Obedience training is vaak een voorwaarde iedere andere hondensport..
Eigenlijk kan iedereen met de hond deelnemen aan Obediencestrainingen, de trainer, de eigenaar, of een vriend. Maar meestal wordt de training gevolgd door de persoon die de zorg voor de hond heeft. Op deze manier zal de band tussen hond en baas ook versterkt worden. De relatie en het vertrouwen tussen de hond en handler zijn belangrijk voor succes.

Soorten trainingen

Basic of beginners Obedience is doorgaans een korte cursus van zes tot tien weken. Tijdens deze trainingen wordt de handler geleerd hoe d.m.v. enkele commando’s de hond leert gehoorzamen. Bij de meeste methoden leert de hond per keer een nieuw commando.

Geschiedenis

Werkende honden hebben geleerd opdrachten uit te voeren, in verband met het werk waarvoor ze gefokt zijn. Bijv. een schaapshond die beweegt op gefloten aanwijzing van van de herder, of een jacht hond die op commando van de jager opzoek gaat naar wild. In de twintigste eeuw, werden deden de honden steeds meer opgeleid voor militaire en politie-toepassingen. De gebruikte methoden weerspiegelden de militaire aanpak voor de opleiding van de mens.Tegenwoordig wordt steeds meer gezocht naar een trainingsmethode die de hond positief stimuleert. Een veel gebruikte methode is de ”clicker” (een kleine doos die een luide klik wanneer push). Toont de hond gewenst gedrag dan volgt en “click” direct gevolgd door een beloning in de vorm van voedsel. De gemiddelde hondeneigenaar wil een hond hebben die luistert naar de basiscommando’s, waarmee gewandeld kan worden en die sociaal is in en buiten huis. Het blijkt dat sommige rassen beter te trainen zijn dan andere, zoals Doberman pinscher, Duitse Herders, Border Collies, Labrador Retrievers en Golden Retrievers. Dus op moment dat een hond aangeschaft wordt met de bedoeling obdience wedstrijden te gaan lopen, moet van te voren goed nagedacht worden over de trainbaarheid van de hond.

Commando’s

Het specifieke woord dat de opdracht begeleid is niet belangrijk, zolang er maar samenhang is tussen het commando en de opdracht.
Er zijn bepaalde commando’s die worden geaccepteerd als standaard en algemeen gebruikt.
De commando’s worden meestal eerst aangelijnd aangeleerd en daarna los geoptimaliseerd.

Basis commando’s

Zit: De hond is in een zittende positie.
Af: De hond is in een liggende positie.
Voet: Het hoofd of schouder van de hond is evenwijdig aan het linker been van de handler.
Volg: De hond loopt naast de handler mee met het hoofd evenwijdig aan de linker knie.
Hier: De hond komt op commando terug naar de handler.
Blijf: De hond moet blijven in de positie (zitten, liggend, staand) en op de plaats waarop het bevel werd gegeven tot het vrijgegeven wordt door de handler.
Poot: De hond geeft op commando vanuit een zittende positie een van zijn poten en gaat “handen schudden”.
Vrij: De hond krijgt de vrijheid om voor zichzelf iets te doen.

Gevorderden commando’s

Wacht: De hond stopt op commando met wat het aan het doen was en gaat zitten ongeacht hoe ver de hond bij de handler verwijderd is.
Plaats: De hond gaat op commando liggen op een aangewezen plaats, bijvoorbeeld een neergelegde riem. overal kan worden genomen.
Sta: De hond gaat op commando vanuit de zit- of ligstand staan. Dit commando kan op iedere afstand uitgevoerd worden.
Kleed/mand: De hond neemt plaats op zijn kleed of mand en blijft daar tot dat het commando vrij wordt gegeven.
Los: De hond laat op commando het voorwerp dat hij in de bek heeft los.
Geef: De hond geeft op commando een voorwerp (bijvoorbeeld een bal) in de hand van de handler.
Apport: De hond moet op commando een weggegooid voorwerp (bijvoorbeeld een dummy) halen en terugbrengen. Het voorwerp moet in een zittende positie aan de handler worden aangeboden.

Obedience wedstrijden

Enkele hondeneigenaren vinden het leuk op wedstrijdniveau met de hond bezig te zijn. Voor deze groep mensen worden regionaal, landelijk en internationaal wedstrijden georganiseerd.
Tijdens deze wedstrijden moet de hond meer kunnen dan alleen zitten, liggen, lopen of aan de lijn. De hond moet samen met de handler aan de lijn en los veel opdrachten uitvoeren zonder een hapering. Iedere hapering kost 1 of meerdere punten.

De training hiervoor is strikter dan de standaard gehoorzaamheidtrainingen. Nu wordt aan ieder detail aandacht besteed. Want het commando moet perfect uitgevoerd worden.